Prawa autorskie © 2020 VERTAL - Robert Kieszkowski

»aluzje úowicz

»aluzje w úowiczu - informacje:

Monta┐ ┐aluzji w úowiczu? Nie ma sprawy. Nasza firma doje┐d┐a do klienta na pomiar i wykonanie us│ugi.

»aluzje od wielu lat ciesz▒ siŕ nies│abn▒c▒ popularnoÂci▒. Wyrˇ┐niamy ┐aluzje poziome i pionowe. »aluzje poziome wystŕpuj▒ w szerokoÂciach 16mm i 25mm (aluminiowe, aluminiowe Isotra), jak rˇwnie┐ 50mm (aluminiowe sterowane rŕcznie lub elektrycznie) oraz drewniane (25mm). »aluzje pionowe funkcjonuj▒ w szerokoÂciach lamel 89mm i 127mm. Zajmujemy siŕ rˇwnie┐ ┐aluzjami drewnianymi i innymi. O szczegˇ│y prosimy zapytaŠ naszych pracownikˇw.

Dlaczego warto zamˇwiŠ ┐aluzje w úowiczu korzystaj▒c z us│ug naszej firmy? Nasza firma funkcjonuje w regionie od kilkunastu lat, w tym rˇwnie┐ w úowiczu, co potwierdza wysok▒ jakoŠ naszej oferty. Monta┐ ┐aluzji jest prowadzony przez doÂwiadczonych pracownikˇw, co daje Pa˝stwu gwarancjŕ porz▒dnego wykonania zamˇwienia. Specjalizujemy siŕ m.in. w monta┐u ┐aluzji i dziŕki temu dysponujemy najnowszymi rozwi▒zaniami. Oprˇcz ┐aluzji pionowych (verticali) i poziomych oferujemy rˇwnie┐ rolety, rolety zewnŕtrzne, plisy i moskitiery.

Nasze us│ugi wykonujemy nie tylko w úowiczu, ale rˇwnie┐ w Sochaczewie, Skierniewicach, »yrardowie, Kutnie i okolicach. Zapraszamy do wspˇ│pracy.


VERTAL - Robert Kieszkowski. Tel: 602-736-692 / 512-342-751.
.