Prawa autorskie © 2020 VERTAL - Robert Kieszkowski


»aluzje poziome:


┐aluzje Sochaczew úowicz - Vertal ┐aluzje Sochaczew úowicz - Vertal ┐aluzje Sochaczew úowicz - Vertal

Dlaczego warto skorzystaŠ z us│ug naszej firmy?

Dziŕki du┐emu doÂwiadczeniu (20 lat na rynku) posiadamy ogromn▒ wiedzŕ w realizacji potrzeb klientˇw. Nasza specjalnoŠ pozwala skoncentrowaŠ nasze dzia│ania na konkretnych produktach, wiŕc zaproponujemy Pa˝stwu najnowsze technologie dostŕpne na rynku z zakresu ┐aluzji poziomych. Produkty firmy Vertal spe│niaj▒ wszystkie niezbŕdne wymagania jakoÂciowe. Mamy wielu klientˇw z Sochaczewa, úowicza, Skierniewic, »yrardowa czy Kutna a ich satysfakcja Âwiadczy o jakoÂci naszej oferty.

┐aluzje poziome - opis i rodzaje

WÂrˇd ┐aluzji poziomych wyrˇ┐niamy ┐aluzje poziome aluminiowe 16mm i 25mm, ┐aluzje ISOTRA 16 i 25mm, ┐aluzje poziome aluminiowe 50mm oraz ┐aluzje poziome drewniane. »aluzje poziome aluminiowe 16 i 25mm to jeden z najbardziej popularnych typˇw ┐aluzji. Istniej▒ mo┐liwoÂci bezinwazyjnego monta┐u ┐aluzji. »aluzje ISOTRA to ┐aluzje z p│ask▒ kaset▒ (zlicowan▒ z oknem) i p│ynn▒ regulacj▒ dziŕki zastosowaniu koralika. »aluzje aluminiowe o rozmiarze 50mm pozwalaj▒ na zaciemnienie du┐ych powierzchni u┐ytkowych, maj▒ mo┐liwoŠ sterowania rŕcznego lub elektrycznego. »aluzje drewniane zosta│y opisane tutaj.

Zachŕcamy Pa˝stwa do skorzystania z naszej oferty na ┐aluzje w úowiczu, Sochaczewie, Skierniewicach, »yrardowie, Kutnie i okolicach a tak┐e z innych produktˇw.

.