Prawa autorskie © 2020 VERTAL - Robert Kieszkowski

»aluzje aluminiowe

»aluzje aluminiowe

Opis ┐aluzji aluminiowe

»aluzje aluminiowe to jeden z rodzajˇw ┐aluzji poziomych. Os│ona rynny gˇrnej, belka dolna i reszta elementˇw s▒ wykonane z drewna w kolorze piˇr ┐aluzji. Do wyboru proponujemy Pa˝stwu rˇ┐ne rodzaj uchwytˇw monta┐owych, w tym tak┐e takich, ktˇre nie wymagaj▒ mechanicznej ingerencji w okno. Nasza firma produkuje i montuje ┐aluzje aluminiowe dla klientˇw z Sochaczewa, úowicza, Skierniewic, »yrardowa, Kutna i okolic.

Dlaczego warto skorzystaŠ z us│ug naszej firmy?

Dziŕki du┐emu doÂwiadczeniu (20 lat na rynku) posiadamy ogromn▒ wiedzŕ w realizacji potrzeb klientˇw. Nasza specjalnoŠ pozwala skoncentrowaŠ nasze dzia│ania na konkretnych produktach, wiŕc zaproponujemy Pa˝stwu najnowsze technologie dostŕpne na rynku z zakresu ┐aluzji aluminiowych. Produkty firmy Vertal spe│niaj▒ wszystkie niezbŕdne wymagania jakoÂciowe. Mamy wielu klientˇw z Sochaczewa, úowicza, Skierniewic, »yrardowa czy Kutna a ich satysfakcja Âwiadczy o jakoÂci naszej oferty.

Oprˇcz ┐aluzji pionowych (verticali) i poziomych oferujemy rˇwnie┐ rolety, rolety zewnŕtrzne, plisy i moskitiery.


VERTAL - Robert Kieszkowski. Tel: 602-736-692 / 512-342-751.
.